søndag 30. januar 2011

Kvantemedisin, reinspikka humbug

Kvantemedisinens grunnlegger William (Bill) Nelson er ettersøkt for svindel i USA, han bor nå i landflyktighet i Ungarn, som ikke har utleveringsavtale med USA. Nelson påstår selv at han har bakgrunn fra både medisin, naturmedisin og ingeniørvitenskap. Han hevder bl.a å vært ansatt av NASA, noe NASA benekter.

Nelson lager maskiner av merket QXCI, dyre maskiner som påståes å kunne kurere det meste på cellenes kvantenivå (hva nå det betyr). En annen produsent er SCIO, som selger maskiner i Norge. Andre er EPFX, Life, NES Pro og Indigo. Noen har omdøpt "disiplinen" til "frekvensterapi" eller "bioresonans", fordi det har vært endel negativ kritikk av kvantemedisin, både i Norge og resten av verden. Tomater, tomater, det er uansett det samme.
Ifølge kvantemedisinen har cellemembranen bestemte «energifelt» eller «frekvenser» som skiller seg fra den f.eks sykdomsfremkallende bakterier har. Denne frekvensen er helt avgjørende for cellens funksjon, og om den endres vil det føre til ubalanse eller sykdom. Maskinene brukt i kvantemedisin skal da sende inn «riktig frekvens» til kroppens celler. Behandlingen ønsker slik å stimulere kroppens selvregulerende mekanismer.
Påstandene er fullstendig uvitenskaplige. Eller som det står i wikipediaartikkelen om kvantemedisin:


Kvantemedisin kan ikke vise til studier som bekrefter at behandlingen har effekt, til tross for at uttestingen av apparatene skal ha involvert 9 000 behandlere, og at det skal finnes 20 000 kvantemedisinere på verdensbasis, over 60 av dem i Norge.
Kvantemedisin er fortsatt ikke allment akseptert i det offentlige helsevesenet og apparatenes virkemåte er heller ikke akseptert av naturvitenskapen. SCIO synes likevel å påstå at kvantemedisinen drar veksler på naturvitenskapen, ved eksempelvis å framstille påstanden «Alle ting utstråler som kjent en elektromagnetisk frekvens» som allment akseptert kunnskap.
Mangelen på dokumentasjon forklares med at kvantemedisinere ikke tør publisere av frykt for å tirre legemiddelindustrien. Andre forklaringer, også brukt av annen alternativ medisin, er at vitenskapelig etterprøving ikke er egnet for denne typen behandling, eller at kvantemedisinen har for små økonomiske midler.
SCIO har også presentert sannhetsvitner som mener kvantemedisinen hjalp dem å bli frisk av kreft. Dette er senere trukket tilbake fra organisasjonens nettsider, fordi udokumenterte behandlingsmetoder mot kreft er i strid med norsk lov. SCIO Norge skal også ha drevet villedende markedsføring ved å hevde at UNESCO støttet deres arbeid, noe som er avvist av UNESCO.
Både forskning.no og TV-programmet Schrödingers katt har undersøkt kvantemedisin, alltid med samme resultat, kvantemedisin er ren humbug uten noen holdbar dokumentasjon på at det hjelper mot noe som helst. Behandlingen er svinedyr og man må alltid bestille et minimum antall behandlingstimer.

Kvantemedisinerne har fått holde på med sin helsesvindel uforstyrret i Norge i et par årtier. Nå burde snart noen sette foten ned og si at nok er nok. I USA og endel andre land er kvantemedisin forlengst forbudt som svindel, det burde det vært i Norge også.

mandag 3. januar 2011

Power Balance - ren humbug

Flere norske sportsbutikker har de siste årene solgt de såkalte Power-Balance-armbåndene, et plastbånd med et par små "magiske" hologrammer, som i følge reklamen skal forsterke kroppens egenfrekvens på 8,32 Hz. En av forhandlerne har en "oppklarende" FAQ-side, jeg siterer to av spørsmålene og svarene på disse:
2. Hvilke frekvenser?
De elektromagnetiske frekvensene.

22. Kan Power Balance påvirke elektronisk utstyr som pulsmålere eller mobiltelefoner?
Nei, kraftbalansens effekt er basert på lydfrekvenser.
Power-Balance-folkene er altså ikke enig med seg selv hvordan hologrammene egentlig fungerer.

Australske forbrukermyndigheter har krevd vitenskaplig holdbar dokumentasjon på at hologramarmbåndene fungerer, saken endte opp med følgende erklæring på den australske Power-Balance-nettsiden:
In our advertising we stated that Power Balance wristbands improved your strength, balance and flexibility.

We admit that there is no credible scientific evidence that supports our claims and therefore we engaged in misleading conduct in breach of § 52 of the Trade Practices Act 1974.

If you feel you have been misled by our promotions, we wish to unreservedly apologise and offer a full refund.
Spørsmålet nå er når norske forbrukermyndigheter skal følge opp denne saken mot den norske importøren av humbugarmbåndet, som selges for et halvt tusen kroner per stykke.