tirsdag 17. april 2012

Har AB Breivik et poeng?

Jeg vet at mange mener at selv om de avskyr og fordømmer Breiviks handlinger, så er de enige med ham i at den norske og europeiske kulturen står i fare for å brytes ned og bli "islamisert". Man krever derfor innstramminger i den norske innvandringspolitikken og rendyrking av det etnisk urnorske.

Jeg er uenig. La oss droppe det urnorske, det er på tide å komme seg videre.

Ser man stort på det er det helt absurd å prøve å tviholde på en sær nisseluekultur. Jorda er et ubetydelig rusk i universet, Norge utgjør mindre enn 1‰ av jordas befolkning. Vi bør heller legge verdens fellesregler i bunn og jobbe mot en jordisk fellesplattform. Norge bør slutte å være en sær bremsekloss i nord og i stedet jobbe mot å bli et foregangsland. Verden har allerede et felles grunnsyn som svært mange nasjoner er enige om, nemlig menneskerettighetene. Disse har nasjonen vår allerede godkjent og signert, nå gjenstår bare å gjennomføre det vi har signert.

Vi liker å tro at den norske kulturen og samfunnsmodellen er perfekt og uten skjønnehetsflekker, men spør man Amnesty International, så står Norge faktisk på lista over nasjoner som jevnlig bryter deler av menneskerettighetene. Bl.a bryter de norske varetektsreglene mot menneskerettighetene. Også Norges behandling av innvandrere bryter på mange punkter med FNs menneskerettighetserklæring. Måten vi definerer mennesker som "ulovlige" og behandler disse som "ikke-mennesker" er et gjennomført brudd på menneskerettighetene. Sånn sett er ikke Norge det spor bedre enn mange av de islamske nasjonene som Breivik hater.

Så i stedet for å dra nisselua enda lengre ned over hodet, så bør vi heller modernisere og globalisere det norske samfunnet. I stedet for å hegne om det etnisk norske bør vi strebe etter det idealsamfunnet verden snart bør komme fram til for å bevare menneskeheten og planeten vi bor påog er helt avhengige av.

En av nasjonenene vi bør studere grundig i denne prosessen er Canada, der alle de ulike kulturene likestilles og gis rom for videre utvikling innenfor nasjonens fellesregler. Canada er et multikulturelt samfunn som faktisk fungerer. Alle kulturer får statstilskudd for dyrke egne kulturuttrykk, forutsatt at man anerkjenner nasjonens fellesregler og dessuten inviterer resten av samfunnet til å observere og delta i deres kulturelle markeringer. Men denne multikulturen fører ikke til mer kriminalitet, slik mange nasjonalister hevder vil bli resultatet av multikultursamfunnet. Selv om våpentettheten er like stor i Canada som i USA, og selv om Canada ikke har dødsstraff, så er kriminalitetsstatistikken inkludert antall drap blant verdens aller laveste.

En annen modell vi bør studere er det bristiske helsevesenet. Det er gratis for absolutt alle som befinner seg på britisk jord, uansett. Selv de som ferierer der eller søker om opphold der har denne retten. Ja, selv de papirløse har faktisk denne rettigheten i det britiske samfunnet. Ordningen har flere ganger vært vurdert i det britiske Parlamentet, bl.a fordi det slett ikke er uvanlig at utlendinger med alvorlige sykdommer oppsøker det britiske helsevesnet i forbindelse med ferie, og får utført dyre operasjoner og behandlinger uten å måtte betale for det. Men Parlamentets konklusjon har hver gang blitt at fordi ordningen regnes som svært grunnleggende for den egne befolkningen, så må den såkalte helseturismen regnes som en akseptabel bivirkning. Så når nordmenn ferierer i resten av EU, så må vi skaffe oss et europeisk helsepass for å sikre oss hvis vi trenger medisinsk behandling, men hvis ferieturen går til de britiske øyene, så er dette helsepasset helt unødvendig.

Jeg sier ikke at vi må kopiere den britiske helsevesenmodellen, men at vi må studere grunnsynet i denne modellen. Grunnsynet er at absolutt alle mennesker på britisk jord, uansett hvorfor de er der og hvilke papirer de har eller ikke har, er å regne som fullverdige mennesker med fulle menneskerettigheter.

Hvis vi skal ha håp om å skape et samfunn basert på en bærekraftig global fellesplattform så er et slikt inkluderende menneskesyn absolutt nødvendig. Og hvis vi skal ha håp om å skape et fellesjordisk samfunn, så må vi anerkjenne og tillate multikulturelle modeller som den kanadiske. Hvis denne globaliserte multikulturelle samfunnsmodellen jeg her skisserer bryter med den urnorske nisseluekulturen så bør nisseluekulturen vike.

1 kommentar :

  1. La meg utdype litt:
    Jeg mener bl.a at den norske 17. maifeiringen er i ferd med å bli selvgod nasjonalistisk feiring i stedet for det den burde være, en feiring av toleranse og demokrati. Det var demokratiet som ble innført i Norge i 1814, ikke intoleranse mot de som ikke er som oss (hvis vi ser bort fra den nå avskaffede jødeparagrafen i Grunnloven). Norge er et av de få land der demokratiet ble innført som et bevisst valg fra landets ledende samfunnstopper og ikke via en blodig borgerkrig. Hvis vi kan klare å innse at toleranse og demokrati er våre beste norske verdier er mye vunnet slik jeg ser det.

    For å vise oss som demokratiske, fremtidsrettede og globalvennlige burde vi faktisk gå lengre enn å tillate innvandrerne å gå i deres egne nasjonaldrakter på 17. mai. Vi burde også tillate vifting med innvandrernes egne flagg, for å vise at vår grunnlovsfeiring handler om et sant demokrati der alle kulturer respekteres og tolereres. Jeg er faktisk administrator på Facebookgruppa for alle slags flagg i 17.-maitoget, så dette er ikke bare et provoserende poeng i denne nettdebatten, dette mener jeg virkelig.

    Jeg sier ikke at vi behøver å kvitte oss med bunader og leikarringer. Innenfor et multikulturelt mangfold er det god plass for å dyrke norske kulturuttrykk. Men vi bør absolutt kvitte oss med den delen av norsk kultur som består av navlebeskuende selvgodhet.

    SvarSlett