søndag 1. juli 2012

CERN: Higgs-bosonet er funnet

I følge en artikkel på Daily Mails nettavis i dag vil CERN på førstkommende onsdag annonsere at man nå med 99,99% sikkerhet har funnet Higgs-bosonet, den såkalte "gudepartikkelen".

Higgs-bosonet har vært regnet som den siste puslespillbrikken i den såkalte standardmodellen, et slags kart over alle kjente elementærpartikler og hvordan de henger sammen og samhandler med hverandre. Higgs-bosonet har vært nesten umulig å finne, faktisk var jakten på denne partikkelen selve hovedgrunnen til å bygge verdens største og mest avanserte maskin LHC, Large Hadron Collider.

Planleggingen av denne gigantiske akseleratoren ble påbegynt på begynnelsen av 80-tallet, byggingen startet i 1998 og LHC ble startet opp i 2008. Men etter en lekkasje av kjølevæske et par uker senere ble maskinen slått av, reparert og startet opp igjen for fullt i 2010. Og nå har altså denne supermaskinen funnet det den opprinnelig ble bygd for.

Coolt! :-)

Populærvitenskaplig oversikt over standardmodellen, inkludert Higgs-bosonet:


En påvisning av Higgs-bosonet regnes som en indirekte påvisning av det såkalte Higgs-feltet, og i følge standardmodellen er det de ulike elementærpartiklenes interaksjon med dette Higgs-feltet som avgjør hvor mye masse de har. Denne videoen klargjør forholdet på en forståelig måte:

1 kommentar :

  1. Det er ikke helt sikkert at det virkelig er funnet av Higgs-bosonet som skal presenteres på onsdag 4. juli, men CERN skal i hvert fall presentere "noe" ...

    SvarSlett