tirsdag 19. november 2013

Alternativbransjens kirsebærplukking


Et typisk eksempel på alternativbransjens "cherry picking" av studier som støtter deres syn:
http://usahitman.com/microwave-test/

Ett forsøk med kun to planter er ikke en holdbar vitenskaplig test. Skulle det vært utført vitenskaplig måtte det vært f.eks tusen planter, og de som vannet dem skulle ikke visst underveis hvilke planter som fikk det ene eller andre vannet. Man måtte også sikre seg at alle plantene hadde eksakt like vilkår. Noen planter som fikk vanlig renset vann ville nok også dødd, og det ville nok noen av de som fikk mikrøbølgebehandlet vann. Når forsøket var over måtte man telt opp resultatet og til slutt åpnet opp konvolutten med koden for hvilke planter som fikk den ene eller andre typen vann. Den enkle skoletesten fra Sussex med kun to planter beviser* derfor egentlig ingenting.Alternativbransjen elsker enkeltstudier som "beviser" det de hevder, men "glemmer" alle studier som evt. motbeviser det. Det å kun plukke studier som understøtter ett syn og utelate de andre som motsier det kalles "cherry picking" (kirsebærplukking). Vitenskaplig kan man sammenfatte alle undersøkelser innenfor det samme feltet i én stor såkalt "metastudie". Dess flere studier man har dess større blir tallgrunnlaget og dess sikrere kan konklusjonen bli. Ved kun å plukke de positive studiene lurer man tilhengerne til å tro at det man hevder er støttet av vitenskapen, selv om en metastudie ville vist ingen eller kanskje til og med en negativ effekt.

En som stadig vekk går grundig gjennom alternativbransjens kirsebærplukking og andre metoder for å lure tilhengerne til å tro alt mulig og umulig er bloggeren Gunnar Tjomlid. Han har skrevet en god og grundig analyse av det samme skoleprosjektet i Sussex: Mikrobølget dødsvann.


*) Innen vitenskapen snakker man ikke om beviser eller evige sannheter. Alle vitenskaplige "sannheter" er kun gyldige til de eventuelt blir motbevist. De kan bli "sannere" ved å bli underbygd/støttet av funn eller vitenskaplige undersøkelser, men ugjendrivelige bevis finnes ikke innen vitenskapen. Les om hva som menes med begrepet vitenskaplig teori på Wikipedia.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar